popup

logo szamaj

Podstawą programu Szamaj są przebadane w laboratorium produkty, które otrzymały pozytywny wynik.

obrazek

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach naszym partnerem merytorycznym.

Dzięki INSTYTUTOWI OGRODNICTWA mamy pewność, że już wkrótce będziemy promować pełnowartościowe, a przede wszystkim sprawdzone produkty. Sam Instytut jest prężnie rozwijającą się jednostką badawczo-rozwojową i naukową, a współpraca z wiarygodnym i sprawdzonym punktem jest niezwykle ważnym elementem naszego projektu. Wybraliśmy organizację, która nie tylko prowadzi działalność badawczą, ale sama może pochwalić się szeroko pojmowaną działalnością na rzecz wspierania środowiska, poczynając od licznych programów i badań poprzez aktywność laboratoryjną na edukacyjnej kończąc.

W ramach naszej współpracy, na dostarczonych próbkach, Instytut przeprowadza szereg testów, które weryfikują obecność pestycydów, metali ciężkich i innych niepożądanych substancji. Nad wszystkim czuwa Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności oraz Zakład Analiz Chemicznych. Wyniki badań poszczególnych produktów są łatwo dostępne na naszej stronie zarówno dla konsumentów, producentów, jak i punktów sprzedaży, które byłyby zainteresowane wzięciem udziału w programie.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach powstały z połączenia dwóch jednostek badawczo-rozwojowych: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

Działalność Instytutu polega na:

 • prowadzeniu badań związanych z szeroko rozumianą produkcją ogrodniczą
  Dzięki badaniom nad biologią szkodników i patogenów oraz nad strukturami genomów wirusów i grzybów chorobotwórczych, opracowano w Instytucie nowe, skuteczne sposoby wczesnego ich wykrywania i zwalczania przy użyciu naturalnych metod. Opracowano tu także technologie, sprzyjające uprawie roślin sadowniczych i warzyw (w tym technologie integrowane i ekologiczne), które pozwalają na produkcję wartościowych płodów ogrodniczych bez użycia środków ochrony roślin.
 • wykonywaniu specjalistycznych analiz w laboratoriach Instytutu
  Ośrodek oferuje także usługi dla firm i instytucji zewnętrznych w ramach zleceń. Usługi tego rodzaju obejmują: badania materiałów roślinnych pod kątem obecności pestycydów, metali ciężkich, azotów i azotanów. Przeprowadzane są również analizy mikro i makrobiologiczne gleb, roślin i wód. Instytut ma niemal 50% udziału w polskim rynku komercyjnych analiz pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych.
 • utworzeniu ważnego centrum naukowo-szkoleniowego
  W Instytucie organizowane są kursy, szkoły letnie i studia podyplomowe dla producentów
  i pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, oraz młodych pracowników naukowych. Jednocześnie wydawane są czasopisma naukowe: „Journal of Horticultural Research”ANG, „Journal of Apicultural Science”ANG,
  oraz polskojęzyczne czasopismo „Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa”.
  Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinie ogrodnictwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Instytut współpracuje lub przewodniczy wielu znaczącym projektom oraz uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów naukowych. Liczne badania i programy prowadzone IO są przenoszone z gruntów polskich na arenę międzynarodową, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA).

Zakres działalności Instytutu Ogrodnictwa jest bardzo szeroki, dzięki czemu ośrodek stale się rozwija, dostarczając najciekawszych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji ogrodniczej. W wyniku analizy działań naukowych i badawczo-rozwojowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), Instytut Ogrodnictwa uzyskał kategorię naukową A.

Zamknij

Ta witryna używa plików cookie do jej poprawnego funkcjonowania. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies od tej witryny.

"