popup

logo szamaj

Każdy produkt z programu Szamaj został przebadany w laboratorium.

obrazek

Podstawą programu Szamaj jest jasność i przejrzystość informacji, dlatego głównym elementem decydującym o możliwości włączenia producenta i jego produktu do programu jest badanie laboratoryjne, które weryfikuje jakość produktu.

Każdy produkt, który chce znaleźć się w programie Szamaj, musi zostać przebadany w laboratorium.


Celem badania produktów jest:

 • Sprawdzenie produktów, które przystępują do programu Szamaj
 • Nadanie produktom skali Szamaj
 • Promowanie sprawdzonych produktów
 • Publikacja wyników badania produktów
 • Możliwość weryfikacji jakości produktu przez konsumentów

Jak wyglądają badania produktu?

Każdy zgłoszony do programu produkt poddawany jest drobiazgowym badaniom laboratoryjnym,
weryfikującym obecność i ilość substancji niepożądanych.

Dostarczone próbki badane są pod kątem:

 • zawartości pestycydów (wg metod badawczych PN-EN 15662:2008 oraz PN-EN 12396-2:2002);
 • występowania metali ciężkich (jak: kadm, ołów, azotany, azotyny);
 • w uzasadnionych przypadkach na obecność organizmów genetycznie modyfikowanych.

Wyniki badań każdego produktu z programu publikowane są na stronie szamaj.pl w formie raportu.

Gdzie są wykonywane badania?

Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jego dwa wykwalifikowane oddziały badawcze: Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności oraz Laboratorium Analiz Chemicznych, weryfikują jakość dostarczonych próbek w swoich laboratoriach.

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności:

Kontroluje i analizuje żywność, wykrywając zawartość pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego oraz wyrobach rolnych.
Akredytowany w 2006 roku, w roku 2008 otrzymał od Biura do Spraw Substancji Chemicznych certyfikat „Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD” (Statement of GLP Compliance)

Laboratorium Analiz Chemicznych:

specjalizuje się w analizie żywności pochodzenia roślinnego:

 • badaniu składu mineralnego materiału roślinnego (w tym: liści, owoców, pędów i korzeni)
 • sprawdzaniu zawartość pierwiastków: azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, azotanu i azotynów
 • sprawdzaniu zawartość metali ciężkich (kadm, ołów, arsen, miedź);
 • przeprowadza analizy składu mineralnego: soków, nektarów, koncentratów owocowych i warzywnych.

Po raz pierwszy akredytowane w 2001 roku, regularnie bierze udział w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości, podczas których potwierdza swoje przygotowanie i doświadczenie z zakresu przeprowadzanych badań i analiz.

> przeczytaj więcej o Instytucie

Zamknij

Ta witryna używa plików cookie do jej poprawnego funkcjonowania. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies od tej witryny.

"